Havedoktorens CV

Mit CV ganske kort:

I årene 2001-07 lavede jeg en lang række småprojekter, driftsplaner og gartnerkurser for det boligselskab, som i dag hedder Bo-Vest. Det skete som ansat ved Agenda Center Albertslund.

Derudover kan nævnes:

1996-98: Beregner ved Ingermann’s Anlægsgartneri. Gårdrydninger, Allerød Stationsforplads, Bjergmarken i Holbæk, Engen II i Rødovre, med meget mere. Inklusive privathaver.

2007-10: Driftskoordinator ved Ballerup Kommune med ansvar for udbud og kontraktstyring af de grønne driftsentrepriser.

2011-21: Steinerlærer for de ældste klasser (14-19 år) med speciale i matematik, fysik, kemi, biologi, geografi, landmåling.

1998-2014 (ca.): Aktiv som rådgiver og bestyrelsesmedlem i foreningen Permakultur Danmark samt dens søsterforening ByhaveNetværket. Omtrent samtidig: Engageret i Agenda 21 Østerbro med bl.a. forslag vedr. Fælledparken, Østerbrogade og Svanemøllen Kaserne.

1986-93: Jeg blev oprindeligt uddannet ved det, som dengang hed Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole (KVL) med titel af cand.hort. (Kandidatuddannelse i Landskabsarkitektur).

Jeg har boet det meste af mit liv i København, hvor mine forældre var skolelærere med en stor og produktiv sommerhushave nær skov og strand i Nordsjælland. I 2018 flyttede jeg med min kone ud til hus og have nær Holbæk. Mit primære ønske ved flytninger er, at der skal være gamle træer!

Bibliografi

Jeg har medvirket til nogle få udgivelser gennem årene, ligesom jeg har forfattet ganske mange artikler til Permakultur Danmarks tidsskrift i årene 1999-ca. 2010. Derudover har jeg som eneforfatter skrevet og illustreret to bøger – ”Et lille begejstret skrift om træer” og ”Gør gården lidt grønnere”. Jeg har stadig et lille restoplag af disse to bøger. Da de begge blev udgivet til gratis uddeling, kan de rekvireres mod betaling af forsendelsesomkostningerne og et administrationsgebyr på kr. 50,- for mit tidsforbrug til håndtering, så længe lager haves.